Go to the home page
Curicullum Vitea Go to the projects Publications On stage and in the theater On Betonfraktion On Shabby Art  
  agendaContact Mr SwarthSwarth auf deutschSwarth in English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 
 
Go to the agenda  
OVER DE GRAFISCHE MAP 'HET GESLACHT SUS 3'  
LEES HET GEDICHT 'KLEINE KAART' BESTEL DE MAP PER MAIL OF TELEFOON
HET GESLACHT SUS 3
waarin opgenomen 'vier zure zultsculpturen'

Nick J. Swarth omslag 'Het geslacht Sus'

Nick J. Swarth omslag 'kaka, kuus & knikker'

Klik op de omslag voor meer informatie over 'KAKA, KUUS & KNIKKER'.

HET GESLACHT SUS, DEEL 3
waarin op genomen 'vier zure zultsculpturen'
Grafiekmap in een oplage van 150 stuks, genummerd en gesigneerd
Uitgeverij teleXpress, Tilburg, 2002 | ISBN 90-76937-06-0
€ 22,50 ex. vzk.

‘Het geslacht Sus’ is een bibliofiele reeks waarin de gedomesticeerde nazaat van Sus Scrofa wordt gevild, becommentarieerd, bezongen of verguisd. Na bijdragen van Albert Megens en Jan Naaijkens is in de derde editie het woord aan Nick Swarth, met zijn ‘vier zure zultsculpturen’.

Uit het voorwoord van Ingrid Luyckx:
“De titel ‘Zure zultsculpturen’ is niet alleen ingegeven door een fraaie klankverwantschap. De benaming sculpturen geeft ook iets aan van de wijze waarop Swarth te werk gaat: hij ‘beeldhouwt’ zijn gedichten als het ware: niet in de letterlijke zin van houwen in steen, zoals Michelangelo door te hakken het beeld slechts hoefde te bevrijden uit haar harde omhulsel, maar als iemand die boetseert, samenstelt, componeert, stukken toevoegt en weghaalt, net zolang tot het eindresultaat voldoet aan de (hoge) eisen van de maker. Postmoderne poëzie zo u wilt. Literaire kunst vol ongerijmdheden, dubbele bodems, verwijzingen, citaten en fragmenten, die door de dichter bevraagd worden en in een nieuwe context geplaatst. Compromisloos in hun ondoorgrondelijkheid. Separate die op zichzelf staan maar tezamen als som der delen een nieuwe identiteit krijgen.
“Uitgangspunt voor de ‘vier zure zultsculpturen’ vormt de symboliek van het varken, de emblemata waarin onze knorrepot door de eeuwen heen opduikt. In ‘zand voor varkens in spe’ is dat de spreekwoordelijke luiheid van het zwijn, de ‘kleine kaart’1) refereert aan de spijswetten die al in vroege tijden het ‘onreine’ varkensvlees omgaven, vruchtbaarheid is vertrekpunt in ‘Bruinbakkerij De Zeug’ en smeerlapperij ten slotte in ‘Maria-Bigi-Boodschap’.
“Wie na het lezen van deze gedichten hongerig is geworden en meer porco-symboliek opgedist wenst te krijgen, wordt op zijn wenken bediend. In het gelijktijdig geconcipieerde ‘Kaka, Kuus & Knikker | het varken in de kunst & cultuur van het avondland’2) geeft Swarth de lezer een inzicht in bovengenoemd gegeven aan de hand van wat hij aan lectuur in zijn eigen boekenkast aantrof. Wat aanvankelijk bedoeld was als een voetnoot bij zijn vier sculpturen is uitgegroeid tot een lezens-, wetens- en hebbenswaardige verhandeling, waarin Swarth zich ontpopt tot een waar kunsthistorisch scrofoloog, waar het de zinnenbeeldige zijde van het zwijn betreft althans. Voorzien van een register en scherpzinnig en humoristisch notenapparaat een teleXpress-uitgave die in geen enkele boekenkast mag ontbreken.”

1) Klik hier om de zure zultsculptuur 'kleine kaart' te lezen.
2) Klik op de afbeelding van de omslag in de linkerkolom om meer te lezen over 'KAKA, KUUS & KNIKKER, of klik hier.

  top

HET GESLACHT SUS, DEEL 3
waarin opgenomen 'vier zure zultsculpturen'

Tekst: Nick J. Swarth
Lino: Christine Lohmann
Recept 'rug in melk': Kees Reijnen
Inleiding: Ingrid Luyckx
Ontwerp omslag: Walter Kerkhofs
Druk: op de hoogdrukpers van teleXpress, door Christine Lohmann (tekst en lino)
Zeefdruk door Grafisch Atelier Walter Kerkhofs (omslag)
Bindwerk: Liesbeth Huyben & Jotje Gielen

Oplage: 150 stuks, genummerd en gesigneerd
Formaat map: 214 x 300 mm
Uitgeverij teleXpress, Tilburg, 2002 | ISBN 90-76937-06-0
€ 22,50 ex. vzk.
De map bestellen per mail of telefoon

  top

kleine kaart

Zeg: ‹Toegestaan aan jullie zijn de goede dingen
(5) Heden zijn aan jullie de goede dingen toegestaan
‘Komt binnen,’, ‘dan zal ik u als mijn gasten onthalen!’

en zij mengde kaas en meel en gele honing in Pramnische wijn,
Aiaia! Aiaia!
kaas, gerst, honing en wijn

“De wereld bestaat uit drie continenten: Azië, Afrika en Europa.”
Dat hebben Wij hun opgelegd als vergelding voor hun begerigheid
(5) Heden zijn aan jullie de goede dingen toegestaan

wat vanzelf dood gegaan is of uitgestroomd bloed of varkensvlees
Aiaia! Aiaia!
wat vanzelf is doodgegaan, bloed, varkensvlees, vlees

“Schrijvers die zeggen zich op ooggetuigen te baseren, hebben ’t over
Blemmiërs, mensen zonder hoofd met hun ogen en mond in de borst.”
van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is geven wij jullie
                                                                        [zuivere melk te drinken

eikels en kornoelje
Aiaia! Aiaia!
kastanjes en eikels en kornoeljebessen

het verstikte het doodgeslagene het doodgevallene het doodgestotene
Dat hebben Wij hun opgelegd als vergelding voor hun begerigheid
van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is geven wij jullie
                                                                        [zuivere melk te drinken

ihr einen ihr andern singet und spielt
Aiaia! Aiaia!
spielt weiter zum Tanz auf

            */
            (te Kaunas kwam ik toen)
           
            Het was me ’t dagje wel
o in het hart van het jaar. Ik droeg mijn brede
            riem, mijn mooiste laarzen,
een zakdoek op het hoofd. Ik droeg een blouse,
            de punten over de kraag van
’t colbert. ‘Was wird da gespielt?’ vroeg er een.
            ‘Ja, die Nationalhymne.’ En
            goed ook, op accordeon.

            En zij, zij kon lachen
ja lachen kon ze, ze lachte haar tanden bloot.
            Maar slaan kon ie
o slaan kon-ie, slaan konden ze allemaal. En
            ’t publiek maar smullen,
’t publiek maar smullen, bij iedere slag POEF
            Joechei! En lachen dat
ze deed! Ja lachen deed ze POEF… Joechei!
            haar tanden bloot.

   
     
  top  
    SWARTH.NL // Home | Curriculum Vitae | Agenda | Contact // JUNGLE // Index | BETONFRAKTION | Swagemakers Swarth
Uitgeschreven Ruimte | Gentleman Fight Night (video) | Horror Vacui (project) | On-Site Poetry | Plekgedichten | Tekstwevers | Janine Ensslin
Embedded in Helmond | Ringtones | Stadsdichter X-burg | Writer-in-residence Yang // IN DRUK // Index | 1980 - De plasser paradox
Iconizer | Mijn Onsterfelijke Lever | Mondo Manga | Horror Vacui (catalogus) | Naked City Poems | De Napalmsessies
Het Pikkie met de Kale Wup | Kaka, Kuus & Knikker | Vier Zure Zultsculpturen
THEATER // Index | En nagellak is mijn wapen | Kleurrijke Kerst Klucht - KKK | De Zwijnsknuppelaars | De Meester van Mondo
Manga
| Mondo Manga / Outspoken Word | Grafdelver | Feuilleton TCB | Kleine Fijne Ik | De vermorzeling van Hipkip Dildo
Ich war die Krawatte von Prinz Claus
| Sterrevinks Kledij // SHABBY ART // Shabby Art That Falls Apart | Metropolitan Tilburg 2019
Expo Bauchhund Berlin 2019 | JAPEN! Breda | Horror Vacui (expo) | Wall Art - tekening op muur | Drie wijven & Swarth Breda
Neue Galerie Landshut | Expo IDFX Breda | Expo Bauchhund Berlin | Wildwechsel Hamburg // ON MUSIC // BETONFRAKTION
IN ENGLISH // Index | BETONFRAKTION |Gentleman Fight Night | Naked City Poems | On-Site Poetry // AUF DEUTSCH // Index
BETONFRAKTION | Neue Galerie Landshut | Ausstellung Bauchhund Berlin | Ich war die Krawatte von Prinz Claus | Abendland
Wildwechsel Hamburg | Gentleman Fight Night | On-Site Poetry // VIDEO'S // Index | Gentleman Fight Night | Dans de Orang Tilbo
Janine Ensslin // OVER HET WERK // Teksten over het werk // POESIE-INDEX // Poesie-index