Go to the home page
Curicullum Vitea Go to the projects Publications On stage and in the theater On Betonfraktion On Shabby Art  
  agendaContact Mr SwarthSwarth auf deutschSwarth in English
Go to the agenda  
   
catalogus | de 14 staties in de vorst | vaatdoek
de teloorgang anno 2018 | slotexpositie


Catalogus
Horror Vacui | een docudrama in 14 staties

Documentatie van het project Horror Vacui, dat
op 16 april 2008 werd gepresenteerd in theater
De NWE Vorst te X-burg.
Bob Driessen fotografeerde de veertien staties in de context van het labyrintische gebouw.
X-burger Swarth schreef een toelichting op zijn poëtica en voorzag de teksten van een noten en aantekeningen.
Voorts ter zake doende artikelen over het project en (religieuze) kunst in de openbare ruimte.
Klik voor meer informatie, de inhoudsopgave en bestellingen |||||.

HORROR GOES PUBLIC!

Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op zijn aangezicht neer,
en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk Mij voorbijgaan;
maar niet zoals Ik wil, maar zoals gij het wilt. - Mat 26:39

De kruisweg kent in de kunst en cultuur van het westen een uitgebreide traditie, die de afgelopen decennia als gevolg van de toenemende secularisatie enigszins in de versukkeling is geraakt. In 1999 droegen Jeroen de Leijer ||||| en X-burger Swarth hun steentje bij aan deze traditie. Aan de hand van teksten van Swarth verbeeldde De Leijer de 14 staties. Het resultaat werd gepubliceerd in de bundel ‘HORROR VACUI – een docudrama in 14 staties’, uitgebracht in eigen beheer.

Waar de oorspronkelijke, op het christelijke lijdensverhaal geïnspireerde staties een religieus karakter hebben, situeren De Leijer & Swarth hun staties in het heden. Zij verbeelden de condition humaine, de strompelende gang van de mens naar zijn dood. De Jezus van De Leijer & Swarth is niet Jezus de Heilige, de man met de boodschap, maar Jezus het Fenomeen, de man van de daad, wiens leven een buitengewone vorm aannam.
De staties van De Leijer & Swarth refereren aan het fenomeen van het beroemd zijn, aan demagogie en volgzaamheid, aan idols, would-be’s en wannabees. Zappend door twintig eeuwen avondland en prime-time verdwazing scharen zij zich onder de actie- en antihelden die twee millennia lang hebben getracht een verschil te maken. Meer dan een vlucht in het vrome verleden vormt ‘Horror vacui’ een verkenning en inventarisatie van zekere tendensen in het mediageile heden. Aldus benaderd zijn de staties onverminderd actueel en dagen zij de toeschouwer uit tot reflectie over een en ander.

Na uitvoerig wikken en wegen besloot het college van B&W de kruisweg van De Leijer en Swarth toe te laten tot de openbare ruimte, zolang die openbare ruimte maar niet of niet al te zeer openbaar was. Gekozen werd voor theater De NWE Vorst |||||. Het labyrintische karakter van het gebouw maakte het onmogelijk de veertien staties te exposeren als een eenheid. Met de beslissing om elke statie te plaatsen op een plek in het gebouw die daartoe uitnodigt, wordt recht gedaan aan het versnipperde karakter van de monumentale villa, eens te meer omdat elke statie is uitgevoerd in een passende techniek. De onthulling vond plaats op 16 april 2008.

Hieronder een video met vijf tv-fragmenten. Ze geven een indruk van de storm in het glas water die voortvloeide uit het project.
Weer daaronder een impressie van een deel van de 14 staties. Op de website van Jeroen vindt je afbeeldingen van alle staties |||||

 

  top | next
  next | top
           
..........13 4          
  12....          
  .....7          
  ...3          
    ...9     11...  
  .....2
14........
6..........     ...5  
...........10   8        
  1......          
   
  next | map
III
Dear Mr Blossom speelde in Deranged
de rol van zijn leven voor de dood
ofschoon zijn moeder het hem verbood.
statie 3, detail
houtsnede
J. de Leijer
   
  next | map

IV
Ik liet haar zien hoe
gemakkelijk je kunt ontharen
met Sweet Simplicity!

Deze statie werd geanimeerd door Bjoern Hofmans.
Twee varianten staan ||||| en |||||. Klik ||||| om deze clip op
You Tube te zien.

   
  next | map
VIII
ik Heilige Tempel
jij Jane
ik Woontent van den Allerhoogste
jij Jane
ik Schatkamer van Gerechtigheid en liefde
jij Jane
ik bewoonbaar
jij Jane
statie VIII op het weefgetouw | foto Marjolein Schalk
   
  next | map
statie IX in de oorspronkelijke publicatie uit 1999 IX
de druppel vecht niet met het vliegje
het vliegje vecht met de druppel
het beweegt instinctief
zij het in dienst van de dood
de druk op het lijfje wordt groter
en tenslotte te groot
   
  next | map

XI
Wij zien zijn vertrokken gezicht,
hoe hij stampvoetend stukloopt op het slot van dit
gedicht, hoe hij zich te grazen laat nemen
door de mogelijkheden die van doodgewaande muren
op hem worden gestort,
hoe zijn broek van zijn reet wordt gesjord
en ze fluimen spugen op zijn hol.

 
   
  next | map
Simon Haen installeert het kapelletje

XII
Hij huilt voor al zijn fans over de hele wereld.

   
 
   
  next | map

XIII
En nogmaals werd ik wakker.
En opnieuw trad een gruwelijke adem me in de aars.
De scherpe brokkelige nagels van zijn tenen staken
door het hart naar de huig.
Kronkelend braakte ik een worm in mijn adamsappel
en rolde rottend van de boom.

 
   
  next | map
strandgangers voor het panorama in de maak O, sole mio di capua. O, gele keizer.
Grauw zijn de vullingen uit uw ongesaneerde gebit.
Geef ons heden een ½-je wit.
   
   
Vaatdoek
62 x 62 cm, blauw-grijs
€ 18,50 per stuk + vzk
Bestellen per mail
|||||

Vervaardigd door het
Tilburgs Textielmuseum
 
  top  
    SWARTH.NL // Home | Curriculum Vitae | Agenda | Contact // JUNGLE // Index | BETONFRAKTION | Swagemakers Swarth
Uitgeschreven Ruimte | Gentleman Fight Night (video) | Horror Vacui (project) | On-Site Poetry | Plekgedichten | Tekstwevers | Janine Ensslin
Embedded in Helmond | Ringtones | Stadsdichter X-burg | Writer-in-residence Yang // IN DRUK // Index | 1980 - De plasser paradox
Iconizer | Mijn Onsterfelijke Lever | Mondo Manga | Horror Vacui (catalogus) | Naked City Poems | De Napalmsessies
Het Pikkie met de Kale Wup | Kaka, Kuus & Knikker | Vier Zure Zultsculpturen
THEATER // Index | En nagellak is mijn wapen | Kleurrijke Kerst Klucht - KKK | De Zwijnsknuppelaars | De Meester van Mondo
Manga
| Mondo Manga / Outspoken Word | Grafdelver | Feuilleton TCB | Kleine Fijne Ik | De vermorzeling van Hipkip Dildo
Ich war die Krawatte von Prinz Claus
| Sterrevinks Kledij // SHABBY ART // Shabby Art That Falls Apart | Metropolitan Tilburg 2019
Expo Bauchhund Berlin 2019 | JAPEN! Breda | Horror Vacui (expo) | Wall Art - tekening op muur | Drie wijven & Swarth Breda
Neue Galerie Landshut | Expo IDFX Breda | Expo Bauchhund Berlin | Wildwechsel Hamburg // ON MUSIC // BETONFRAKTION
IN ENGLISH // Index | BETONFRAKTION |Gentleman Fight Night | Naked City Poems | On-Site Poetry // AUF DEUTSCH // Index
BETONFRAKTION | Neue Galerie Landshut | Ausstellung Bauchhund Berlin | Ich war die Krawatte von Prinz Claus | Abendland
Wildwechsel Hamburg | Gentleman Fight Night | On-Site Poetry // VIDEO'S // Index | Gentleman Fight Night | Dans de Orang Tilbo
Janine Ensslin // OVER HET WERK // Teksten over het werk // POESIE-INDEX // Poesie-index